Cookie beleid K. V. Rood-Wit

De website van K. V. Rood-Wit is in technisch beheer van KorfbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Voorwaarden loterij 2024

Voorwaarden loterij 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN GROTE VERLOTING KV ROOD-WIT

Algemeen

1. De algemene voorwaarden Verloting (hierna: ‘AV Verloting’) zijn van toepassing op verlotingen die worden georganiseerd door KV Rood-Wit.
2. Deze actie heeft als doel om door middel van een zogenaamd klein kansspel een prijs weg te geven onder de deelnemers ter bevordering van de inzameling van geld voor KV Rood-Wit.
3. Bij deelname aan de betreffende verloting gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande AV Verloting.

Verkoop door leden
4. De waarde van het verkoopboekje is € 25,-. Bij verlies of het niet kunnen inleveren van het verkoopboekje vóór 1 juni 2024 bij een van de commissie loterij leden wordt € 25,- in rekening gebracht ten name van het desbetreffende lid. Het verkopende lid kan er te allen tijde voor kiezen niet deel te nemen aan de lotenverkoop, wat betekent dat het verkoopboekje weer eigendom is van KV Rood-Wit.

Deelname
5. Deelname is mogelijk in de actieperiode, die loopt van 11 mei 2024 tot en met 20 juni 2024.
6. Deelname aan een verloting is alleen mogelijk voor personen in de leeftijd vanaf 18 jaar.
7. Van deelname aan de actie zijn leden van de commissie loterij uitgesloten, vanwege organisatorische en uitvoerende betrokkenheid bij de actie.
8. Een deelnemer kan zo veel loten kopen als hij/zij wil. Iedere deelnemer maakt kans op een prijs.
9. Voor deelname aan de verloting zijn kosten verbonden, namelijk een nominale waarde van €1,- per lot.
10. Het aantal uitgegeven loten bedraagt 4.975 stuks. Alleen verkochte loten dingen mee naar de prijzen.
11. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de verloting.
12. KV Rood-Wit is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de AV Verloting handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de verloting of het verloop van de verloting op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Speelwijze
13. Deelnemers kunnen in de actieperiode loten kopen via leden van KV Rood-Wit. Iedere deelnemer ontvangt bij betaling een lot met uniek lotnummer. Met dit lot maakt hij kans op het winnen van diverse prijzen.
14. Na de actieperiode zal door KV Rood-Wit door middel van een loting de winnende loten getrokken worden. Deze trekking zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni 2024. Winnaars zijn de deelnemers die een lot in het bezit hebben die correspondeert met het lot dat getrokken wordt.
15. De uitslag van de trekking zal binnen één week op de website van KV Rood-Wit gepubliceerd worden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Prijzen en de uitkering ervan
16. De te winnen prijzen zijn: 1x € 350,-, 1x € 200,-, 1x € 150,-, 1x € 100,-, 1x € 50,-, 1x € 25,-, 4x € 20,-, 10x € 15,- en 15x € 10,-. Over deze prijzen hoeft geen kansspelbelasting betaald te worden.
17. De winnaar zal bij afwezigheid bij de trekking per telefoon of email persoonlijk bericht ontvangen van de gewonnen prijs.
18. De storting van de gewonnen prijs zal binnen 1 maand na de trekking door een gemachtigd lid van KV Rood-Wit plaatsvinden.
19. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
20. Bij weigering of niet aanvaarding van de aan de verloting verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
21. Ontvangst van de prijs en de uitbetaling van de prijs vindt alleen plaats aan personen vanaf 18 jaar.

Privacy
22. Door deelname geeft de deelnemer toestemming voor de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door KV Rood-Wit vertrouwelijk worden behandeld, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de verloting.
23. De prijswinnaar zal op verzoek van KV Rood-Wit medewerking verlenen aan haar promotionele activiteiten voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd kan worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via de media. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Slotbepalingen
24. Ondanks het feit dat KV Rood-Wit de website met de grootst mogelijke zorg beheert, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. KV Rood-Wit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de verloting.
25. KV Rood-Wit is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze AV Verloting te allen tijde te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de verloting te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat KV Rood-Wit daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de verloting, zal door KV Rood-Wit op haar site bekend worden gemaakt.
26. Indien één of meer bepalingen van de AV Verloting of van de specifieke voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.
27. KV Rood-Wit is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten op de website en ten aanzien van de verloting.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!